מ.נ. מערכות אנרגיה סולארית הינה יבואנית של מערכות סולאריות,
והחברה המובילה בארץ בתכנון, אספקה והתקנה של מערכות סולאריות עצמאיות לבית ולעסק